IYunivesity yase Fort Hare

Livela

IYunivesity yase Fort Hare itholakala e Alice, empumalanga koloni. Yayiliziko eliphambili lemfundo ePhakamileyo yabamnyama abamnyama ukusuka ngo-1916 ukuya ku-1959 xa lalinikezela ngemfundo enesitayile semfundo yaseNtshona kubafundi abavela kulo lonke i-sub-Saharan Africa, ukudala indumasi yabantsundu baseAfrika. IFort Hare alumni yayiyinxalenye yeentshukumo ezininzi ezalandelayo zenkululeko noorhulumente bamazwe asanda kuzimela aseAfrika.