uMzantsi Afrika

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
IRiphabliki yaseMzantsi Afrika
Flag of South Africa.svg 135px
National motto: !ke e: ǀxarra ǁke
LocationSouthAfrica.pngUMzantsi Afrika yenye yendawo ezintle ehlabathini,kulapho ufumana zonke intlanga zabantu ezahlukeneyo. eMzantsi Afrika kulapho ufumana ubumnandi khona

iMzantsi Afrika lilizwe eAfrika. Bathetha isiNgesi nesiBhulu nesiXhosa nesiZulu neelwimi ezinye phaya. UMzantsi AFrika yenye yendawo ezintle ehlabathini, kulapho zonke intlanga zabantu ezahlukeneyo zifumaneka khona.EMzantsi Afrika kulapho ubumnandi benziwa khona, kugcwele abantu abakrelekrele ngeyona ndlela ingathethekiyo.