Amaphondo asemZantsi Afrika needolophu zawo

Livela

iRhawuti (Gauteng)[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Pretoria CBD.

Ntshona-Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Bredasdorp
Robertson ka 1987.

eMpuma Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Roadsign on the N2 near Hamburg, giving directions to Grahamstown and King William's Town.

Mntla-Koloni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Upington

KwaZulu-Natala[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Limpopo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mntla-Ntshona[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mpumalanga[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Machadodorp.
Street in Witbank.

iFreyistata[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]