Matatiele

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Matatiele.

matatiele yidolophu encinci efumaneka kwilixa lakwa zulu natal eMzansi afrika.Kuhlala itlanga zamaXhosa,Amahlubi,kunye nabeSotho zonke ezontlanga zithe zabekwa kwindawo zazo.Imatatiele inengcombolo yemvelaphi apho ufumana intaba zokhahlamba ngaseleSotho kwaye iselinxwemeni yakwazulu natal kunye nasempuma koloni.