Mthatha

Livela
Mthatha
Mthatha (1913)

Mthatha (ngaphambili yaziwa ngokuba uMtata) - yeyona dolophu enkulu kuMasipala iNkosi Sabata Dalindyebo eMpuma-Koloni eMzantsi Afrika. Le dolophu inesikhululo seenqwelo-moya esasaziwa ngokuba yi K.D. Matanzima Airport ebizwa ngenkokheli eyayinguKaiser Matanzima. Idolophu yaseMthatha yenye yedolophu eyayiphantsi kwengcinezelo ngexesha locinezeleko apha eMzantsi Afrika kuba kaloku ingqongwe ziilali kunye namaplasi.

Amabhulu ayefuna ukuyiphatha ledolophu kuba kaloku yona inomhlaba omhle wokutyala futhi inamaplasi amanintsi. Enye yeedolophu ezikufutshanwe eMthatha yiMonti, eBhayi, eNgcobo kunye ne Port St Johns.

Utata u Nelson Rolihlahla Mandela wazelalwa kwenye yeelali zasemtata ebizwa ngokuba yiQunu waze wakhulela khona. Mthatha yenye yeelali enembali kakhulu kweli lomzantsi Afrika njengoko ezinye inkokheli zalapha eMzantsi Afrika ziphuma khona.