Mthatha

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mthatha (ngaphambili yaziwa ngokuba uMtata) - yeyona dolophu enkulu yeMasipala Nkosi Sabata Dalindyebo eMpuma-Koloni eMzantsi Afrika. Le dolophu inesitishi seenqwelo-moya, sasaziwa ngokuba yiK.D. Matanzima Airport ebizwa ngenkokheli eyayinguKaiser Matanzima. idolophu yasemthatha yenye yedolophu eyayiphantsi kwengcinezelo ngexesha locinezeleko apha eMzantsi Afrika kuba kaloku ingqangwe ziilali kunye namaplasi.

Amabhulu ayefuna ukuyiphatha ledolophu kuba kaloku yona inomhlaba omhle wokutyala futhi inamaplasi amanintsi. Enye yeedolophu ezikufutshanwe emtata yimonti, ibhayi, ingcobo kunye ne Port St Johns.

Utata u Nelson Rolihlahla Mandela wazelalwa kwenye yeelasli zasemtata ebizwa ngokuba yiqunu waze wakhulela khona. Mthatha yenye yeelali enembali kakhulu kweli lomzantsi afrika njengoko ezinye inkokheli zalapha eMzantsi Afrika ziphuma khona.