Jump to content

Uluhlu lwabantu

Livela

Uluhlu lwabantu

Khawuguqule amagama lwesiNgesi yesiXhosa!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ab-Ak[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Al-Aq[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ar-At[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Au–Ay[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ba[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Be-Bl[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Bo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Br[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Bu-By[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ca-Ce[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ch-Ci[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Cl-Cu[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Da-Dh[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Di-Do[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Dr-Dy[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ea-Ek[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

El-Ez[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Fa-Fl[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Fo-Fz[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ga-Gl[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Go[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Gr-Gy[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ha[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

He-Hi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ho-Hy[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ja-Je[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ji-Jo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ju[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ka-Ki[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kl-Ku[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

La[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Le-Li[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ll-Lu[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ma-Mao[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mar-May[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mc-Mn[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Mo-My[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Pa-Pe[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ph-Pz[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ra-Ri[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ro[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ru[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Sa-Se[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Sh-So[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Sp[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

St[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Su-Sz[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ta-To[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Tr-Tz[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Wa[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

We-Wh[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Wi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Wo-Wy[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Y[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Z[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]