IsiZulu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

isiZulu lulwimi olubalwa esiXhoseni. Izigidi zabantu ziyayithetha. Abantu abaninzi abasithetha isiZulu bahlala kuKwaZulu-Natal, iRhawuti no Mpumalanga.