Jump to content

Walter Sisulu University

Livela

Walter Sisulu University yidyunivesithi yobunzululwazi nobuchwepheshe nefumaneka eMthatha, eMonti, eGcuwa naseKomani eMpuma Koloni eMzantsi Afrika. Eliziko lemfundo ephakamileyo lavulwa ngomhla woku 1 July 2005 emva kwendibanisela yeBorder Technikon, Eastern Cape Technikon kunye ne University of the Transkei. Ledyunivesithi ibizwa ngegama lesibavubavu sezopolitiko uMnu uWalter Sisulu.