Walter Sisulu University

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Walter Sisulu University yidyunivesithi yobunzululwazi nobuchwepheshe nefumaneka eMthatha, eMonti, eGcuwa naseKomani eMpuma Koloni eMzantsi Afrika. Eliziko lemfundo ephakamileyo lavulwa ngomhla woku 1 July 2005 emva kwendibanisela yeBorder Technikon, Eastern Cape Technikon kunye ne University of the Transkei. Ledyunivesithi ibizwa ngegama lesibavubavu sezopolitiko uMnu uWalter Sisulu.