Jump to content

Ulwimi

Livela

Abantu basebenzisa olunye ulwimi lwokuthetha ebantwini.

Kukho iilwimi ezininzi ezahlukileyo ... isiNgesi, isiXhosa, isiZulu, isiBhulu, isiSotho, isiPedi .....

Language