Ulwimi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

abantu basebenzisa olunye ulwimi lwokuthetha ebantwini.

kukho iilwimi ezininzi ezahlukileyo ... isiNgesi, isiXhosa, isiZulu, isiBhulu, isiSotho, isiPedi .....

Commons-logo.svg Language