Jump to content

Ubudoda

Livela
umqondiso osetyenziswa ziingcali zebhayoloji ukubonisa ubunkunzi bezilwanyana eziphefumlayo.  

Inkunzi yenye yesini kwizini ezimbini ezifumaneka kwizilwanyana eziphefumlayo. Inkunzi yenye  yesini kwizini ezimbini  ezifumaneka kuninzi lwaso nasiphi na isidalwa esikwaziyo ukuzishukumela  nokuphefumla. Inkoliso yazo ke zinezini ezimbini -  inkunzi kunye nethokazi/mazi. Ebantwini endaweni yenkunzi sithi ngabantu basesibayeni ekuthiwa ngamadoda namakhwenkwe; ize endaweni yemazi okanye ithokazi, sibenabantu bangasegoqweni ekuthiwa ngabafazi namantombazana. 

Isini sobudoda

Zombini ke ezi zini zineentlobo-ntlobo zee-organs zokuzala, kunye neentlobo-ntlobo mpawu zeempawu ezixhasa isizalo. zikwaneentlobo-ntlobo zemisebenzi yakwabhayoloji.  Abafazi bazala  abantwana ngokuthi bafumane i-semen evela  emadodeni. Kwiindawo zoluntu ezininzi, abafazi basoloko bebandakanyeka kwiindibano, ngeli lixa wona amadoda esoloko ezingela.  

amaphepha anxulumene nala[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  • Umfazi/imazi