Indoda

Livela
Jump to navigation Jump to search
.

I'''ndoda''' ngumntu wangasebuhlanti omdala. Ubuni bayo buchasene nobo bomntu wasetyhini. Sisebenzisa igama elithi "ndoda" (i''ndoda ''enye, ''kumadoda''amabini nangaphezulu xa kuthethwa ngeisini|sini. Ubudoda lixesha apho kubakho iimpawu ezibonakalisa ukutshintsha kwenkwenkwe isiya ebudodeni. Inkwenkwe ngumntwana oneempawu zobudoda. Igama lomntwana oyinkwenkwe ligama elichasene negama lomntwana oyintombazana. Emva kokuba amakhwenkwe efikelele ebudaleni bawo,   anokubizwa ngokuba ngamadoda.  

Like most other male mammals, a man inherits an X chromosome from his mother and a Y chromosome from his father.

Biology and gender[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Human male reproductive anatomy and surroundings.

There are some sexual differences between a man and a woman. Men have sex organs which we call "external" (not inside the body). But many parts of the male reproductive system are internal too. The study of male reproduction and sex organs is "andrology".

Biology is not the only thing which makes people feel they are men, or that other people are men. Perhaps one in 100,000 men were born without a male body. We call these transgender or transsexual men. Some men can have a hormone or chromosomal difference (for example "androgen insensitivity syndrome"). Some men have other intersex conditions. Some of those intersex people who people said were female (girls) when they were born want to change this later in their lives.