Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Provinces of South Africa-xh.svg

Olu luluhlu lweendawo kuRiphabliki waseMzantsi Afrika.

IPhondo baseMzantsi Afrika[tshintsha | edit source]

Kukho uPhondo othoba kuRiphabliki waseMzantsi Afrika.

Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika iFulegi laseMzantsi Afrika
iFreyistata | iRhawuti | Mntla-Koloni | Ntshona-Koloni
KwaZulu-Natala | Mpuma-Koloni | Limpopo | Mpumalanga | Mntla-Ntshona