UMasipala oMbhaxa wase-Ekurhuleni

Livela

UMasipala oMbhaxa wase - Ekurhuleni ngumasipala wemetropolitan kwiphondo lase Gauteng, eMzantsi Afrika. Ikhowudi yayo yesithili EKU.

Isihlalo solawulo kunye nesowiso-mthetho sisixeko saseGermiston kunye nommandla waso, odlula kwindawo eyi, yahlulwe yaba ziindawo zonyulo ezingama-88 (iiwadi). Ngokobalo-bantu luka-2001 abemi bayo bangama-2,478,629.