Umqeqeshi wezemidlalo

Livela

Kwimidlalo, umqeqeshi okanye umanejala ngumntu okhomb'indlela noqeqesha iqela lemidlalo okanye uba ngumntu wemidlalo. Ukuba kukho umahluko phakakthi komqeqeshi nomanejala, ingangulo: 

  • umqeqeshi uyakuqeqesha abadlali
  • umanejala yena uyakuqubisana nemiba yokwenza ibhizinisi.  

Iindawo ezenza ibhoda zizo ezikhetha iqela, zize zithenge abadlali abatsha. 

Ezinye ii-websites[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]