Umlomo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mouth.jpg

Umlomo lilungu lomzimba elisetyenziswa njengesixhobo sokuthetha. Kodwa zininzi izinto esizenza ngomlo. Zeziphi?

  • Siyatya ngomlomo
  • Siyathetha ngomlomo
  • Siyaxoka ngomlomo
  • Siyakha ngomlomo
  • Siyaphilisa ngomlomo

xela ezinye izinto esizenza ngomlo.  • Bulleted list item

Umlomo awubekwa siziba