Umhlaba

Livela
Ibala laseGermany
iziqendu zomhlaba ezenziwa yindibaniselwano yezifundo ngomhlaba nezilwanyana, izigaba ezingabonakaliyo nezinto ezibonakalayo
Isithuthuthu semba emhlabeni

Umhlaba (ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba kukungcola) ngumxube wamatye, iziqendwana zeeminerali, izinto zendalo (eziphilayo nezingaphiliyo), amanzi, kunye nomoya. Ubukhulu becala umhlaba wenziwe ngeenkozwana zamatye athe angqubana entlitheka ngenxa yezivungu-vungu zomoya ovuthuzayo, izandyondyo zemvula, ilanga, ikhephu, njalo-njalo, noqhekeko lwamatye. Uhlobo lomhlaba luluxhomekeke kumxube wamatye aqhekekileyo nakubungakanani beenkozo zamatye. Iinkozo zingancinane kakhulu kunjalo nje zibebuthelezi, njengodongwe, okanye zingankulu ngaphezu kokuba zinkulu kakade, njengeenkozo zentlabathi okanye zisenokuba njengeengqalutye zamatye, [1] Imihlaba ibaluleke kakhulu kwindlela izinto zendalo ezinxibelelana ngayo ngenxa yezi zizathu zintandathu: okokuqala, imihlaba yindawo apho zikhula khona izityalo; okwesibini, imihlaba ilawula isantya nokucoceka kwamanzi ahamba kuwo; okwesithathu, imihlaba ihlaziya iityuwa ezisuka kwizilwanyana nezityalo ezifileyo; okwesine, imihlaba itshintsha umoya ojikeleze umhlaba, obizwa ngokuba yi-atmosphere; okwesihlanu, imihlaba yindawo ekuhlala kuyo izilwanyana, izinambuzane, kunye nezinto eziphilayo ezincinane kakhulu ekuthiwa ziimicroorganisms; okwesithandathu, imihlaba zezona zixhobo zidala ezisetyenziswa ukwakha izakhiwo. [2] Imozulu ibaluleke kakhulu xa kusenzeka umhlaba. Umhlaba ovela kwiimozulu ngeemozulu unganezakhiwo ezahlukeneyo izakhiwo ngokwahlukana kweentlobo zomhlaba apho usuka khona. [3]

Imithombo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  1. Learn Science, intermediate, grades 5 to 6 by Mike Evans and Linda Ellis
  2. Brady and Weil; The Nature and Properties of Soils, 14th ed. 2008.
  3. Template:Citation