UThixo

Livela

UThixo wenyaniso nguMdali wezinto zonke. Akanasiqalo, engasoze abe naso nesiphelo. (INdumiso 90:2) UnguMthombo weendaba ezilungileyo esizeBhayibhileni. (1 Timoti 1:11) Ekubeni uThixo esinike ubomi, sifanele sinqule yena yedwa. (ISityhilelo 4:11)

__LEAD_SECTION__[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

UThixo, kwisivumo sokholo oluseBhayibhileni nobuKristu, uyinto enye (ukukholelwa kuThixo omnye). Ngokukodwa, amaKristu aphinda afunda ukukholelwa kuThixo omnye ekukhanyeni ukuzalwa kukaKristu okuchazwe kwiTestamente Entsha . UThixo unguMntu wanaphakade owadala kwaye wagcina ihlabathi. uThixo ungaphaya kwamandla (uzimele geqe ngokupheleleyo yaye wahlukile kwindalo ebonakalayo) yaye unamandla (ihlabathi). [1] [2] Iimfundiso zobuKristu zokungena nokubandakanyeka kukaThixo nothando lwakhe ngoluntu aluyifaki inkolelo yokuba uThixo ukwimo enye nendalo iphela. [3]

Ukutolikwa kukaThixo kubuKristu bokuqala kwachazwa kwiiNcwadi zikaPawulos nakwizivumo zokholo zamaKristu okuqala [Nota 1] ezazivakalisa uThixo omnye nobuThixo bukaYesu phantse ngaxeshanye, njengakwiLeta yokuQala eya kwabaseKorinte ( Template:Passo biblico ): “Yaye eneneni, nangona kukho ekuthiwa bangoothixo emazulwini nasemhlabeni (kwanjengokuba kukho ‘oothixo’ abaninzi ‘neenkosi’ ezininzi), kuthi thina mnye uThixo, uYise eziphuma kuye zonke izinto. nathi ke sikuye; inye iNkosi, uYesu Kristu, ezingaye zonke izinto; [4] [5] [6] Oku kwaqalisa ukwahlula iinkolelo zamaKristu ngoThixo kwiimfundiso zamaYuda zelo xesha. [4]

Imfundiso yobuthixo yeempawu zikaThixo kunye nendalo iye yaxutyushwa ukususela ekuqaleni kobuKristu, kunye no-Irenaeus wabhala ngenkulungwane yesi-2 : "Ubukhulu bakhe abuswele nto, kodwa buqulethe zonke izinto." [7] Ngenkulungwane yesi-8, uYohane waseDamasko wadwelisa iimpawu ezilishumi elinesibhozo ezisamkelwa kakhulu namhlanje. [8] Ngokuthe ngcembe abefundisi bezakwalizwi bavelisa uludwe olucwangcisiweyo lwezo mpawu, ezinye zisekelwe kwiingcamango zeBhayibhile (ngokomzekelo, uMthandazo weNkosi, othi uBawo usemazulwini ), ezinye zisekelwe kwingqiqo yezakwalizwi. [9] [10] UBukumkani bukaThixo libinzana elibalaseleyo kwiincwadi zeVangeli. [11] [12]

Itestamente entsha uthetha ngokuphindaphindiweyo ngoYise, uNyana noMoya oyiNgcwele. Oku akuze kube "yitrideism" kwaye akuthethi ukuba oothixo abathathu. Imfundiso kaBathathu Emnye inokushwankathelwa ngolu hlobo: “UThixo Omnye ukwiZiqu Ezithathu neSiqu esinye, njengoThixo uYise, uNyana, uMoya Oyingcwele.” Uninzi lwamaKristu, bayayingqina le ngcamango njengesiseko sokholo lwabo.

 1. John H. Leith, Basic Christian Doctrine, 1992, pp. 55-56. ISBN 0-664-25192-7
 2. Millard J. Erickson, Introducing Christian Doctrine, 2ª ed., 2001, pp. 87-88. ISBN 0-8010-2250-9
 3. L. Berkhof, Systematic Theology, Banner of Truth, 1963, p.61.
 4. 4.0 4.1 Larry W. Hurtado, One God, One Lord, 2003, pp 1-2. ISBN 0-567-08987-8
 5. David E. Aune (ed.), The Blackwell Companion to The New Testament, 2010, p. 424. ISBN 1-4051-0825-8
 6. Udo Schnelle, Apostle Paul: His Life and Theology, 2005, p. 396. ISBN 0-8010-2796-9
 7. Eric Osborn, Irenaeus of Lyons, Cambridge University Press, 2005, pp. 27-29. ISBN 978-0-521-67572-7
 8. William A. Dyrness, Veli-Matti Kärkkäinen, Juan F. Martinez e Simon Chan, Global Dictionary of Theology, 2008, pp. 352-353. ISBN 0-8308-2454-5
 9. Shirley C. Guthrie, Christian Doctrine, 1994, pp. 100 e 111. ISBN 0-664-25368-7
 10. Johannes Hirschberger, Historia de la Filosofía I, Barcellona:Herder 1977, p. 403.
 11. Dictionary of Biblical Imagery curato da Leland Ryken, James C. Wilhoit e Tremper Longman III, 1998, pp. 478-479. ISBN 0-8308-1451-5
 12. R.T. France, Divine Government: God's Kingship in the Gospel of Mark, 2003, pp. 1-3. ISBN 1-57383-244-8


Cite error: <ref> tags exist for a group named "Nota", but no corresponding <references group="Nota"/> tag was found