USteve Kekana

Livela
Jump to navigation Jump to search

UTebogo Steve Kekana (wazalwa ngeyeThupha ngomhla wesi-4 ka1958 eZebediela, eTransvaal) uyimvumi ekwangumbhali weengoma waseMzantsi Afrika.[1] UKekana waphulukana nokubona eminyaka mihlanu ubudala, waza waya kwisikolo seemfama ePietersburg. ngexesha engumntwana wesikolo, ube engumntu okuthandayo ukucula, waza ke ngoko wabalilungu leqela labasaqalayo ukucula kwiminyaka yakhe yobukhwenkwe.

Ngo1979 nango1980, uKekana waphumelela into eyayisaya kwaziwa njengeMbasa SABC Black Music Award yendoda ethe yagqwesa onke amadoda ngelizwi lokucula. Ingoma kaKekana ethi Raising My Family yiyona yabanodumo olukhulu eEurope ngo1980. Ewonke amacwecwe kaKekana athi ashicilelwa angaphezulu kwamashumi amane.[2] Iingoma zakhe ezifana no"The Bushman" kunye no"Feel So Strong" (ezazivutha)ziingoma ezazihamba phambili kwitshathi yeSpringbok Radiyo (Itshathi eyayingekho sesikweni ngokupheleleyo ngelo xesha) eyayifikelela kwi#13 nakwi#6 ngo1982 nango1983 ngokulandelelana kwayo le minyaka. [3]

USteve Kekana sisifundiswa saseDyunivesithi esinezidanga ezimbini eseB Juris neseLLB degrees. UnguAdvocate ukwafunsia izifundo zeLabour Law kwiDyunivesithi yaseMzantsi Afrika.

Uludwe lwamacwecwe akhe[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

 • Iphupho
 • The English Album
 • Ngiyadlisa
 • Raising my family
 • Ha ke le tje
 • Isithombe sami
 • Ntombi yami
 • Umenziwa akakhohlwa
 • Isiko lwabe Suthu
 • African Lady
 • My Pride, My Joy
 • BhoBho
 • Risen

Iireferensi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]