Jump to content

U-Raymond Mhlaba

Livela
(Redirected from Raymond Mhlaba)
U-Raymond Mhlaba

Ubawo uRaymond Mphakamisi Mhlaba wazalwa ngomhla we-12 kweyomDumba ngo1920, waza walishiya eli ngomhla wama-20 kweyomDumba ngo2005. Wayelelinye lamatsha ntliziyo omzabalazo esilwa nengcinezelo ekwayinkokheli ye African National Congress (ANC). Lo kaMhlaba wachitha iminyaka engama-25 yonke ethothoza ejele ngesigwebo awayesaziwa ngaso bekunye noNelson Mandela, uGovan Mbeki, uWalter Sisulu nabanye , isigwebo setyala laseRivonia. Bonke ubomi bakhe ebudaleni bakhe wabuchitha evuth'amalangatye njengelungu leANC ekwalilo nelungu lombutho wamakomanisi alapha eMzantsi Afrika. Ngenxa yobuntu waye nabo, wade wanikwa isiteketiso esithi 'Oom Ray'.

Ubomi bakhe[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

U"oom Ray" wazalwa kwingingqi ebizwa ngokuba kuseMazoka kwisithili sase-Fort Beaufort. Ufunde e-Healdtown 'secondary school". Wathi akusishiya isikolo waya kusebenza kwindawo yokuhlamba impahla eBhayi. Kulapho wafika wakhwetywa khona yimibutho yabasebenzi bekwenza oko ngombutho owawubizwa ngokuba yi"Non European Laundry Workers Union". Ngo-1943 waazibandakanya nombutho wamakomanisi aseMzantsi afrika. Ngo-1944 waba lilungu elipheleleyo le-ANC. Wazimanya ngeqhina lomtshato okokuqala nentombi yakwa Meke, uJoyce, owayeyinzalelwane yakwaseFort Beaufort. Kwiminyaka eli-17 bekunye, phambi kokuba umkakhe lo abhubhe kwingozi yemoto ngo-1960, babenabantwana abathathu. Waphinda wazimanya ngeqhi lomtshato ngo1982 nentombi yakwa Heliso, uDideka esese Roben Island balizwa ngabantwana abathathu.