Joe Slovo Park

Livela
Jump to navigation Jump to search

Joe Slovo Park[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

The view outside Sinenjongo High School, Joe Slovo Park, Cape Town, South Africa-3438.jpg

I Joe Slovo Park yidolophu yaseKapa, ifumaneka ngaphakathi kwe Milnerton ne Montargu Gardens.

Imvleaphi Yase Joe Slovo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

I Joe Slovo Park yiLokishi encinane eyenziwa ukususa amaTyotyombe ase Marconi Beam kwakhiwe idolophu. Kodwa ke ngoku akho mehluko phakathi kwe Joe Slovo nalamatyotyombe ase Marconi Beam. Elinye icala lase Joe Slovo, I Mshini wam, ithiywe ngengoma yomzabalazo 'Umshini wami', ingoma ethandwa ukuculwa ngu Jacob Zuma xa efuna ukuVotelwa abenguMongameli wase Mzansi Africa. Yaqala ukwenziwa ngo 2006 endaweni ekwakukho izindlu ze RDP(Reconstruction and Deveopment Program). IMshini wam yatshiswa ngumlilo. Kwatsho kwaqalelwa phantsi ukwenziwa ngo 2012.[1][2][3]

IJoe Slovo ithiywe emva kwe qhawe uJoe Slovo owayengu Ngqongqoshe wezindlu zase Mzansi Africa. Ize ingafaniswa ne Joe Slovo ekwa Langa, Ekapa.

Indlela ezibekwe ngayo izindlu[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

I Joe Slovo ngumxube weZindlu nama Tyotyombe angase Montague Gardens e Milnerton. I Joe Slovo ingase Canal Walk ivenkile enkulu apha eKapa.

Ingxabano[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ntsika 'prince Lain' Kellem lived in Joe Slovo Park. He was a graduate of Sinenjongo High School who was interested in chess and was studying computer science at a school in Cape Town. On 14 March 2014 he died in an auto accident. Many students at Sinenjongo High School had campaigned for free access to Wikipedia with Wikipedia Zero. For more about that Wikipedia Zero initiative and Sinenjongo, including Ntsika, see this blog post. In particular, see this video, where he talks about how Wikipedia would help him and his friends. enwikicommonswiki

Kukho uxinizelelo olukhulu ngoba kukho abantu abafuna ukwakha izindlu zabo kumhlaba ongenanto. Ngo okthobha 2012 abantu abangavumeliyo ukuba kwakhiwe kumhlaba uphethwe yi dolophu yas'Ekapa bafika basusa izindlu zabantu, lento yenza ukuba abantu base Joe Slovo baToyitoye. Ngo 2014 abantu base Joe Slovo babona indawo engase Sinenjongo High School bokha izindlu zabo kwaze uRhulumente wohluleka ukubasusa, ngoku iSinenjongo High school inabamelwane ngasesikolweni abangxolisa umculo mihla ngemihla bephazamisa abafundi abakwibanga lesi-11.

Iizakhiwo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ezemfundo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

inezikolo ezimbini enye yazo yi Sinenjongo High School enye ibeyi Marconi beam public Primary School. I library ekufuphi yi Milnerton Library.

Ezempilo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Indawo ekufitshane yezempilo ise Elbow-Gardens (yikliniki yesihlali) eBrooklyn Milneron, iBrooklyn izikhilomitha ezine xa usuka e Joe Slovo. IMedi-Clinic ese Milpark Milnerton (ikliniki efihlakeleyo) yona ingamakhulu asiBhozo xa usuka e Joe Slovo.

ezokhuseleko[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ezinye izindlu ezise Joe Slovo zikhuselwe zinkampani zokhuseleko. Kodwa ke izindlu ezininzi zixhomekeke kumaPolisa ase Milnerton. Kukho amaPolisa ajonga I Joe Slovo iimini nobusuku. Indawo yamaPolisa ekufuphi ingase Seven Eleven kufuphi ngase Centre Point. akukho zicimamlilo e Joe Slovo, ekufuphi yiMilnerton Fire station.

Iiofisi zikarhulumente[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kukho iholo lomphakathi eJoe Slovo. Udonga ngaseholweni lwalupayintiwe ngabafundi ababefunda ibanga leshumi elinambini nge Mandela Day ngo 2013. Kukho iofisi kaMasipala ekufuphi ngase Joe Slovo; ingase Milnerton Library.

Imifanekiso[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

referensi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Commons-logo.svg Joe Slovo Park