Jump to content

Isitulo

Livela
Isitulo

Isitulo sisihlalo sefenitsha. sisetyenziswa ngabantu xa befuna ukuhlala.  Izitulo zidla ngokuba nemilenze emine ukuze zikwazi  ukuxhasa  ubunzima bomntu ohleli kuzo. Ezinye iintlobo zezitulo, ezifana njengee-barstool, zinomlenze omnye kuphela osesizikithini sesitulo.  Izitulo ezi loluhlobo zidla ngokujikelezeswa [source?]. Ngamanye amaxesha izitulo zinezixhaso emacaleni azo ezisetyenziswa ngabantu xa befuna ukungqiyamisa iingalo zabo.  Ezi zitulo  zisenokubizwa njeneezitulo zengalo. Zininzi iintlobo zezitulo ezifana nezitulo ze-Windsor kunye nee-rocking chairs. Kukwakho nolunye uhlobo lwesitulo olubizwa ngokuba yisofa okanye i-settee. Esi ke sona sisoloko sisetyenziselwa ukuhlala tofotofo kwaye sinokuhlalwa ngabantu ababini nangaphezulu.