Jump to content

ISO 639-2

Livela

Umgangatho we-ISO 639-2, inxalenye yesibini yomgangatho wamazwe ngamazwe we-ISO 639, uludwe lweekhowudi ezinoonobumba abathathu ezichaza amagama eelwimi. Yapapashwa okokuqala ngo-1998 njengeMithetho Emela Amagama Eelwimi—Icandelo 2: Ikhowudi ye-Alpha-3.

Nangona ngokubanzi ulwimi ngalunye luhambelana nekhowudi enye kuphela, iilwimi ezingamashumi amabini anesibini zihlukile, zineekhowudi ezimbini. Kwezi lwimi, enye ikhowudi yeyokusetyenziswa kwe-"bibliographic" (ISO 639-2/B), ngelixa enye isetyenziselwa "isigama" (ISO 639-2/T). Ngokwesiqhelo, ikhowudi yebhayibhilografi isuka kwigama lesiNgesi lolo lwimi, ngelixa ikhowudi yesigama isuka kwigama kulwimi lokuqala.

Ithala leencwadi leCongress ligunyabantu lobhaliso kwi-ISO 639-2. Kule ndima, iThala leencwadi leCongress lifumana kwaye liphonononge izindululo zotshintsho.