Jump to content

ISO 3166

Livela

I-ISO 3166 yikhowudi yezelizwe enamacandelo amathathu emiselweyo ukuze kubhalwe amagama amazwe, imimandla exhomekeke kuwo kunye nolwahlulo olukhulu lolawulo lwamazwe, eyapapashwa okokuqala ngo-1974 nguMbutho weZizwe ngeZizwe woMgangatho (ISO). Igama elisemthethweni ziiKhowudi zokumelwa kwamagama amazwe kunye nezahlulo zaw .

Umgangatho we-ISO 3166 ugcinwa yi- ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA), idilesi yayo ikwi-ofisi ephakathi ye-ISO e- Geneva. Ekuqaleni yayibekwe kwi- Deutsches Institut für Normung (DIN) eBerlin.

Emva kopapasho lokuqala ngo-1974, i-ISO 3166 iye yalungiswa ngokuhamba kweminyaka, ngokukhutshwa kweentlelo ezahlukeneyo ezilandelayo.