IBhayibhile

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Gutenberg Bible.jpg

iBhayibhile ivela kwigama lesiGrike, yiyo nayiphi na yeengqokelela zezibhalo zenkolo yamaJuda namaKristu. IBhayibhile ayifumaneki ngohlobo olunye njengoko okubhaliweyo okweencwadi ngeencwadi kuyahlukahlukana kwiimvaba ngeemvaba.

Bona kwakho[tshintsha | edit source]


IBhayibhile
Genesis | Eksodus | IMizekeliso | INdumiso | Yobhi | Isaya | Yeremiya | Hezekile | Daniyeli | IZenzo | Mateyu | Luka | Yohane | Roma | ISityhilelo | 1 Korinte | 2 Korinte | 1 Tesalonika | 2 Tesalonika | 1 Timoti | 2 Timoti | Hebhere | Yakobi | 1 Petros | 2 Petros | 1 Yohane | 2 Yohane | 3 Yohane | ISityhilelo | INtshumayeli