Jump to content

I-element

Livela

Disambiguation page

  • Ikhemikhali, yinto engenakucalucaluleka ibengamacuzwana ekhemical amancinane
  • I-element okanye imozulu
  • ezona elements zinkulu nazi; yi-mysticism, i-alchemy, i-mythology kunye ne-fantasy fiction - Fire, amanzi, umoya akunye nomhlaba
  • Into eyigcina indawonye i-set. 
  • incwadi ebhalwe ngu-Euclid ebizwa ngokuba yi-Euclid's Elements. kule ncwadi u-Euclid uthetha nge-geometry.