I-computer hardware

Livela

I-Computer hardware okanye i-hardware ibhekisa kwizixhobo zekhompyutha ezibonakalayo nonokuziphatha ngezandla.

eminye imizekelo yezi zixhobo iquka;

  • i-processor
  • i-memory
  • i-motherboard
  • i-graphics card
  • i-network card
  • i-modem
  • i-USB flash drive
  • i-hard drive

I-hardware idinga i-software kuba yiyo exelela ihardware ukuba yenze ntoni na. ukuba ayinakubakho i-software, i-hardware ayinakusetyenziswa okanye ayinakusebenza.