I-Oregoni

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

IOregoni yiphondo lamaphondo angamashumi amahlanu eYunayithedi Steyitsi elizwekazini loMntla Melika. Idolophu elikomkhulu yaseOregoni yiSalem. Esona isixeko sikhulu eOregoni siPortland. Iphondo nemida namaphondo amane (4) wambi:

  • IKhalifoniya (emzantsi eOregoni)
  • INavada (emzantsi nempuma eOregoni)
  • IAyidaho (empuma eOregoni)
  • IWashington (emntla eOregoni

IOregoni yikunxweme olusentshonalanga yaseMntla Melika. Abantu baseOregoni babizwa amaOregoni (Oregonians ngesiNgesi). IPortland, ISalem, IEugene, kunye neCorvallis zizixeko emmandleni wephondo obizwa "The Valley" (Intlambo ngesiXhosa). Abona bantu abaninzi bahlala apha entlamnjeni. Intlambo ebhekiswayo inamahlathi, inengxangxasi, inamachibi, kwaye inemilambo. Empuma yintlango. Intlango yibizwa "the High Desert" ngesiNgesi (Intlango Ephakamileyo ngesiXhosa). Ikhona iqela inye ebungcali yomdlalo ephondweni: iqela yebasketball. Iqela ibizwa "the Portland Trail Blazers" (trail blazers ngesiNgesi yithetha abantu benzayo indlelana entsha ngokuhlola).

Zikhona iziyunivesithi ezininzi eOregoni:

  • iYunivesithi yaseOregoni (University of Oregon)
  • iYunivesithi iPhondo leOregoni (Oregon State University)
  • iYunivesithi yaseMpuma yaseOregoni (Eastern Oregon University)
  • iYunivesithi yaseNtshona yaseOregoni (Western Oregon University)
  • iYunivesithi iWillamette (Willamette University).

Imbali yeOregoni[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Iintabamlilo zenza umhlaba weOregoni. Ukuyilwa kumhlaba ziintabamlilo kwenzeka kwiminyaka emininzi edlulileyo phambi kokuba abantu bafika. Inkcazo-bungcali emalunga nemvelaphi yabantu emhlabeni weziMelika ichaza abantu abavela eAsiya bafika eMntla Melika ngokunqumla ibhulorho yomhlaba. Ukunqumla kwebhulorho ngabantu kwenzeka kwiminyaka emininzi edlulileyo kodwa kwiminyaka emininzi emva kokuyilwa kumhlaba. Inkcazo-bungcali ichaza ukuyilwa kwebhulorho phakathi kweAsiya noMntla Melika ngenxa yokuthoba komphakamo wolwandle ngenxa yokupholisa kweplanethi. Ngokuthoba komphakamo wolandle kwaza ukuphuma komhlaba okwaqhagamshela amazwekazi amabini ixesha lokuqala embalini yabantu. Izinyana zakudala zabemi bokuqala beOregoni baza emhlabeni ngebhulorho le. Xa elinye ixesha ladlula ukupholisa kweplanethi kwasithoba isantya kwema ekugqibeleni. Emva koko imozulu yaqala ukufudumeza okwayiphuphumela icala yomhlaba phakathi kweAsiya noMntla Melika. Ngokunyuka komphakamo wolwandle ibhulorho phakathi kwamazwekazi yathi pheselele. Ngoku amanzi awahlula amaqela amabini abantu: abaa bantu emazwekazini eziMelika nabaa bantu emazwekazini eAfrika, eAsiya, neAwustraliya. Ezinye izinyanya zakudala eziya eMntla Melika zaba abantu bemveli beOregoni ekugqibeleni. Xa ixesha lahamba iindawo ezihlala abantu zayilwa ngasemiqolombeni nangasemanzini. Uninzi lwabantu babehlala ecaleni komlambo iKholambhiya, entlangweni, nelwandleni.