I-Analog

Livela

I-Analog okanye i-analogue zingabhekisa koku kulandelayo:

  • I-signal ye-Analog, ngumxube we-signal oqhubela phambili ngokwexesha nomgama ohanjwe ngelo xesha,  oku ke kuphikisana ne-signal ye-digital okanye neye-discrete:
  • I-Analog, kwinto, isigama okanye imeko nethi ngenye indlela imele imeko eyahlukileyo: 
    • I-Analogy, xa sithetha ngayo kulwimi, kuxa kuthelekiswa isigama
  • I-Analog Science Fiction and Fact, yi- magazine esuka kwi-Astounding Stories