Jump to content

Die Antwoord

Livela
Die Antwoord

Die Antwoord — iBandi eMzantsi Afrika.

Ngo-2022, unyana ka-Ninja kunye no-Yolandi, uGabriel "Tokkie" du Preez, wabatyhola ngokuphathwa kakubi, ukuxhatshazwa ngokwesondo kunye nobukhoboka kuye kunye nodadewabo uMeisie kwividiyo efakwe ku-Youtube.