Jump to content

Zola Skweyiya

Livela

UZola Sidney Themba Skweyiya (nge-14 ka-Epreli ngo-1942 ukuya nge-11 ka-Epreli ngo-2018) wayepolitiki yoMzantsi Afrika owayengu-Mphathiswa Wezabasebenzi bakaRhulumente noLawulo ukusukela ngo-1994 ukuya ku-1999 kunye noMphathiswa woPhuculo loLuntu ukusukela ngo-1999 ukuya ku-2009.