Jump to content

Zero ukunyamezela

Livela

Ibinzana elithi zero tolerance libonisa imodeli yezopolitiko esekelwe kwi-intransigent application yemithetho yokhuseleko loluntu, esetyenziswe okokuqala ngusodolophu waseNew York, uRudolph Giuliani. Lo mgaqo-nkqubo wawujonge ukohlwaya ngokuqatha kungekuphela nje ulwaphulo-mthetho olwaphula umthetho, kodwa kunye nezenzo ezitenxileyo ezaphula izithethe ezilula zentlalo. U-Giuliani emva koko wathatha ikhredithi ngokunciphisa izinga lolwaphulo-mthetho kwisiXeko saseNew York, elingaphantsi komndilili welizwe.

J