Umongo wethambo

Livela
Uqhaqho luka Gray olubonakalisa nolucacisa ii-cells ezifumaneka kumongo wethambo

Umongo oluhlobo lwe-tissue olufumaneka kwindawo ekhongozeleyo nevulekileyo apha ethanjeni. Kubantu abadala, umongo kumathambo amakhulu wenza ii-cell zegazi ezintsha. Isixa somongo Umongo sizii-% ezi-4 kubunzima bomzumba womntu (malunga nee-kilograms ezi-2.6)  

Iintolobo-ntlobo zomongo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Intwana ye-femur. Isangqa esimhlophe lithambo. Indawo engathi isisiponji esibomvu ngumongo wethambo obomvu. Isazinge esiqanda ngaphakathi ngumongo oqanda.  

Zimbini iintlobo zomongo wethambo. Ngumongo obomvu owenziwe nge-myeloid tissue ubukhulu becala (yiyo eyenza ii-cells zegazi ezintsha). Ii-cells zegazi ezibomvu, ii-platelets, kunye noninzi lwee-cells zegazi ezimhlophe zenziwe ngomongo obomvu.  Umongo oqanda wona wenziwe ngee-cells zama-futha kuphela. Zombini ezi ntlobo zomongo wamathambo zinee-blood vessels ezininzi kunye nee-capillaries.

Xa umntu ezalwa, wonke umongo wethambo ubomvu. Athi umntu ngokuya ekhula, umongo wakhe wethambo uye usiba luhlobo lomongo oqanda.  Xa sele emdala, malunga nehafu yomongo wethambo lakhe ubabomvu.  

Umongo obomvu ufunyanwa kumathambo a-flat kuphela - njengakwithambo lesinqa, kwithambo lesifuba, elentloko, iimbambo, kwizilwanyana ezinethambo lomqolo (amathambo athi xa edibene enze i-spinal column), nasemagxeni - nakumathambo enziwe nge-cancellous ("antofontofo") ekupheleni kwamathambo amade anje nge-femur (ithambo lethanga) kunye ne-humerus (ithambo elikumntla nelisisandulela sengalo). Umongo oqanda wona ufunyanwa ngaphakathi kwindawo ezivulekilyo kanye kumbindi wethambo, okanye kwisikhewu se-medullar esifumaneka kumathambo amade.

Xa umzimba uye walahlekelwa ligazi elininzi, uyakwazi ukutshintsha umongo oqanda uwuphindisele kumongo obomvu ukuze kwenzeke ezinye ezinye ii-cell zegazi ezizakuvala isikhewu seli gazi lichithekileyo.