Umhobe wesizwe

Livela
Jump to navigation Jump to search

Ngalinye ilizwe linomculo okhethekileyo.

Umhobe wesizwe wase Mzantsi Afrika

Nceda ufunde olunye ulwimi ukuze wenze oku bhetele. Khangela kwicala lephepha.