Jump to content

Umasipala (eItali)

Livela
Isithsaba sewonga likamasipala .

Umasipala, kwinkqubo yezomthetho yeRiphabhlikhi yaseItaliya, ngumbutho wengingqi ozimeleyo obonelelwa ngobugcisa. I-114 yoMgaqo -siseko weRiphabhliki yaseItali. Inokwahlulwa ibe ngamaqhezu, nto leyo inokuba namandla alinganiselweyo ngokubonga kwiindibano ezithile ezikhethiweyo. Umasipala unokuba netayitile yesixeko. Imimiselo jikelele iqulethwe kumthetho wowiso-mthetho we-18 Agasti 2000, n. 267 kwaye inamaqumrhu ayo ezopolitiko ibhunga lesixeko, ibhunga lesixeko kunye nosodolophu.