Ubuhlwempu

Livela
Jump to navigation Jump to search
umzekelo wobuhlwempu basezidolophini ezinkulu kwesislum eJakarta, eIndonesia
Indoda itya ukutya okusaseleyo kwesiinkunkuma eVenezuela.

Ubuhlwempu kukunqongophala okanye kukushokoxexa, okanye bubume balowo oswele ixabiso elithile lezinto okanye lemali. .[1] Ligama elithetha izinto ezininzi, eziquka intlalo, imiba yezopolitiko loqoqosho. Ubuhlwempu bubonakala buyinkxwaleko okanye kuyinkxwaleko yexeshana, kwaye ubukhulu becala inxulumene nokungalingani. njengegama elitshintshatshintshayo ngokwalo meko lisetyenziswe kuyo, ubuhlwempu buyatshintsha

  1. Template:Cite encyclopedia