Thomas Sankara

Livela
uThomas Isidore Noël Sankara
Umsebenzi wakhe:
Ilizwe lalke ngokuzalwa: Burkina Faso
Indawo azalelwe kuyo kukufa: 21 ka December 1949
Indawo azalelwe kuyo:
Morto-dio: {{{Mort-dio}}}
Umhla wokuzalwa kwakhe: Burkina Faso
Kauzo di morto: {{{Kauzo}}}
Spozino: {{{Spozino}}}
Spozini: {{{Spozini}}}
Spozulo: {{{Spozulo}}}
Spozuli: {{{Spozuli}}}
Filio: {{{Filio}}}
Filiino: {{{Filiino}}}
Filiini: {{{Filiini}}}
Filiulo: {{{Filiulo}}}
Filiuli: {{{Filiuli}}}
Gefilii: {{{Gefilii}}}
Premii qui recevis: {{{Premii}}}


uThomas Isidore Noël Sankara wazalwa ngowe 21 eye-Mnga 1949 wasweleka ngomhla we 15 eye-Dwarha 1987 wayeli joni kanye nomguquli waphinda wabangu mongameli welizwe lase Burkina Faso usukela kowe 1983 - 1987, ebonwa ngabalandeli bakhe engumntu ophakamisa inguquko, kwaye waziwa engu Che Guevara wase Africa


uSankara wathata isikhundla ngowe 1983 elandelwa ngesininsi ngabantu bebesusa urhulumente wangelo xesha, bezimisele ukususa urhwaphilizo nomyalelo wama Frentshi.Ngokukhawuleza waqala yona nkqubo eyeyizimisele ukutshintsha eyoluntu nezo qoqosho yake yazamwa elizweni lase Africa. Ukubonisa olutshintsho wajika igama lelizwe kusuka ku Upper Volta ibe yi Burkina Faso (ilizwe labantu abalungileyo)


imigaqo-nkqubo yakhe yayi gxila ekuthinteleni indlala ukulima uzimele ngokwakho, nobuyisa umhlaba, egxilela kwimfundo waqhuba iphulo sesakhono sokubala nokufunda