Kalk Bay

Livela

Kalk Bay yindawo eKapa, eMzantsi Afrika.