Izilwanyana

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Njengoko sisazi, zimbini iintlobo zezilwanyana esinazo, kukho ezo zasekhaya ezinje ngeegusha, iinkomo, iinkukhu, izinja, iikati nezinye. Kuphinde kubekho ezi zasendle ezifana neengada, neemfene, iindlovu njalo njalo.

Kwenziwa ntoni ngenkomo?[tshintsha | edit source]