Jump to content

Isixeko esilikomkhulu

Livela
Imephu yezixeko ezimbaxa ezili-15 zase-Italiya, eboniswe ngomthubi

Isixeko semetropolitan sesinye semimandla yendawo ekhoyo kuMgaqo-siseko wase-Italiya, kwinqaku le-114, emva kohlaziyo luka -2001 ( umthetho womgaqo-siseko nº 3/2001). [1]

Umthetho we-7 kuTshazimpuzi ka-2014, inombolo 56 [2] equlathe " Izibonelelo kwizixeko ezimbaxa, amaphondo, imibutho yabasebenzi kunye nokudityaniswa koomasipala " ulawula ukusekwa kwayo njengokungena endaweni yamaphondo, [3] njengombutho omkhulu wendawo, nangona ichaphazela imimandla. ngommiselo oqhelekileyo.

Ezi zidumbu zisekwa kwiindawo ezikhethekileyo zeSardinia naseSicily.

  1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, art. 114 Costituzione.
  2. "LEGGE 7 aprile 2014, n. 56" 
  3. "LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 art. 1 comma 16"