IsiTsonga

Livela
IsiTsonga

IsiTsonga okanye Xistonga lulwimi elithetha eMzantsi Afrika luhlanga lamaTsonga.Okwazi uthetha isitsonga unako usiva isiRonga nesiTswa, ngamanye amaxesha ezilwimi zontatu sibizwa "Tsonga" okanye kuthiwa "Tswa-Ronga".