Isarha

Livela
Umsibenzi e isarha.

Isarha sisixhobo senkcenkce okanye se-metal esitshwezwe sabukhali nesisetyenziswa ukuze sisike yonke into.

Isarha enkolo.

Hand saws