Jump to content

Incoko

Livela
U-Joseph Stalin no Maxim Gorky bencokola (ngo-1931).

Incoko yintetho yabantu ababini nangaphezulu xa bencokola ngento. Yinto eyenzeka ngokwesiqhelo, ayicwangciswa ingaqhulunqwa, nangona abantu abakule ncoko basenokuba nomdla kwinto ethile. 

Incoko yeendlela ezisisiseko soxhumana kwabantu.   Isenokuba malunga nawo nawuphina umxholo, kwaye usenokungaqameli kwinjongo ethile.  Iincoko ziyabavumela abantu bathabathe inxaxheba ngokubanegalelo kwizihloko zeencoko zabo ezingeemibono yabo eyahlukeneyo ukuzebafunde nakwabanye.  Incoko ingathelekiswa nokwenziwa kwentetho ngokusemthethweni. Intetho okanye amazwi. umzekelo, yintetho eyenziwa ngumntu omnye ngomlomo, eyenza kwiqela labantu abathile. Injongo yayo yintetho esuka calanye.  

Akunyanzelekanga ukuba iincoko zenzeke phakathi kwantu ubusongobuso, zingenzeka ngefowuni okanye ngeintanethi.  

Amaphepha azalana neli[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  • Conversation analysis
  • Consensus
  • Intensity of preference