Ikhowudi yomthetho

Livela

ikhowudi yomthetho yinkqubo yomthetho ebhaliweyo. Xa umthethwa ukhowudwa kuxa umthetho ubhalwa phantsi ngendlela ecwangcisiweyo.

Iikhowudi zomthetho zibhalwa ngu-rhulumente.