Iiholide

Livela

Iiholide kumthetho wezabasebenzi ziintsuku zokungabikho emsebenzini kwaye zibonwa njengelungelo kumqeshwa.

Imimiselo elawulayo kulo mba ebonelelwe yimimiselo emininzi ngokubanzi ibhekisela kuphela kudidi lwabasebenzi, kungekhona kubasebenzi abazisebenzelayo, abazimeleyo okanye abaqeqeshwayo.