Ifiziki

Livela

Ifiziki, lisebe lezenzululwazi, sisifundo samandla okutyhala into kunye nefuthe elenziwa ngala mandla endalweni.  Ifiziki yanamhla idibanisa ulwazi lweengcaphephe kwezenzululwazi ngemithetho yesymmetry nogcino mandla (amandla, amendu, ukubasa, kunye ne-parity). Igama elithi fiziki lisuka kwigama lesigrike elithi ἡ φύσις "indalo".