IYunivesithi yaseStellenbosch

Livela
I-Stellenbosch Yunivesithi

I-Stellenbosch Yunivesithi (Yayisakubizwa ngokuba yi-Yunivesithi yaseStellenbosch. Le yiYunivesithi yakhe nabanina oqhuba izifundo zophando. Le Yunivesithi izinze kwidolophu yaseStellenbosch. Zikwakho nezinye iiyunivesithi eziyingqongileyo ezifana neYunivesithi yaseKapa kunye neYunivesithi yaseWestern Cape. Xa lishunqulwa eli gama lithi "Stellenbosch Univercity" ngesiNgesi liba ngu'SU'.