ILuwiziyana

Livela

ILuwiziyana yiphondo lamaphondo angamashumi amahlanu eMelika. Idolophu elikomkhulu yaseLuwiziyana yiBaton Rouge.