I-phosphide

Livela

I-Phosphide yi-ion. Iformula yayo yekhemikhali iba yi-sometimes Pngamanye amaxesha. ayisoloko inayo laa formula. Ingumnciphisi okanye isisithunywa esiphungulayo. I-Phosphides (zii-chemical compounds ezine-phosphide ion kuzo) zisebenza ngee-acids ukuze zenze i-phosphine gas. I-Sodium phosphide ingumzekelo. Ezinye ii-phosphides zizii-semiconductors kwaye azizo-ionic ezinee-P3- ions. Azinantshukumo ingakanani ziyenzayo.  ezinye ii-metals zenza ii-alloys ezine-phosphorus ukuze zenze ii-phosphides. Ukuba i-ionic, oko kuthetha okokuba i-phosphorus ikwi-3 oxidation state.