I-crate

Livela
Perspective Wooden Crate.svg

I-crate luhlobo lwebhokisi okanye lwesitya sokuphatha esidla ngokusetyenziswa xa kuhanjiswa izinto ngeenqanawa. Isenokwenziwa ngowkhunu, kodwa ii-crate ezenzelwe ukuthwala iibhotile zidla ngokuba ziiplastiki. Iicrates ze-steel kunye ne-aluminium nazi zisoloko zisetyenziswa.

Imbali[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Igama elithi crate livela kwigama: lesiLatini: cratis.[1] Iipakethe ekwakupakishelwa kuzo iimpahla mandulo zazenziwe ngo-khuni akunye no-msonto owenza ukhuni.[1] Ii-crates zokuqala nezazidla ngokuhambisa nantonina kwakuzii-hampers okanye iibhaskithi. Zazenziwe ngee-twigs, izi-strips zokhuni, ezeengcambu, kunye nezeereeds. Nantoni na eyayinokungxalwa kwibhokisi okanye kwisitya sokuphatha. Iibhaskithi zazisetyenziswa ukuze zikhongozele ziphinde zihambise ukutya kunye neempahla. Kamva  igilasi kunye neejagi ze-ceramic zazikhuselwe ziibhaskithi.[1]

Umbhalo wokuqala ngokubhekiselele kwi-crate ehamba ngenqanawa e-United States ukwincwana eyapapashwa ngo-1930, ethi Technical Bulletin No. 171 ngokubhalwe ngu-C. A. Plaskett wesebe leZolimo lase-US. Imibhalo yakhe ibonisa okokuba ii-crates yayisele ichaziwe phambi kwelo xesha sele likhankanyiwe apha ngasentla.  U-C. A. Plasket wayesaziwa ngokubanzi ngolu vavanyo nangokuchaza amacandelo ngamacandelo empahla ezihamnjiswa ngeenqwelo. 

Isakhiwo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Nangona zisenokusetyenziswa zombini kwinqwelo zolwandle, i-crate yahlukile kwibhokisi. I-crate inomququmbelo ngeli lixa ibhokisi ingenawo. Ii-crates zizikhongozeli ezingqindilili zakhiwe ngeenjongo zokokuba  zikhusele oko zikuqulathile. Ii-crates zisenokuba zenziwe ngokhuni, ngeplastiki, nge-metal okanye ngezinye izinto.[2] Ii-crates zidla ngokuyilwa ukuze zilingane gingci loo nto ziyikhuselayo. Ukuba kuphindwe kwasetyenziswa kwalaa-crate inye ibisetyenziswe kwenye into ngaphambili, kungakukumosha i-space, kwaye oko kungazophula okanye kuzonakalise iimpahla eziqulethwe yiyo. [2]

Izalathiso[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  1. 1.0 1.1 1.2 Diana Twede; Susan E. M. Selke, Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging (Lancaster, PA: DEStech Publications 2005), pp. 3–5
  2. 2.0 2.1 United States, Department of the Army, Preparation of Freight for Air Shipment ([Washington, DC: Departments of the Army, the Navy, the Air Force and the Defense Supply Agency, 1989), p. 6-1

Ezinye ii-websites[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]