I-Synthetic (Umxube)

Livela

Igama elithi Synthetic lidla ngokubhekisa kumxube wezinto ezimbini nangaphezulu,  nokuba ngumxube owenziwe ngabantu okanye ngezinto zendalo. Usenokusetyenziswa kule mixube ilandelayo: 

  • Umxube wamalaphu, ilaphu lenziwe ngemixube yemisonto yerhali. 
  • Umxube owenza imisonto, awenziwa ngezinto zendalo, koko ngumxube wezinto ezifana ne-oyile.